FOTO ANKA
FOTO ANKA

Tako so nekoč, danes pa...


O nas - Tako so nekoč, danes pa...

Foto Anka

TAKO SO NEKOČ, DANES PA…

Evropski kmetijski sklad

KTV DRAVOGRAD družba za telekomunikacije d. o. o. je na 3. Javni poziv EKSRP  za izbor operacij, za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline LAS MDD (2014-2020) prijavila projekt »Tako so nekoč, danes pa…«. Po potrditvi projekta na ravni LAS MDD je bil le ta poslan v dokončno odobritev na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, s strani katere je bila 03. februarja 2021 izdana Odločba o pravici do sredstev, ki potrjuje sofinanciranje projekta v višini 13.295,87 €. Nepovratna sofinancirana sredstva bodo zagotovljena iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Organ upravljanja, pristojen za izvajanje pomoči iz EKSRP je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

Povzetek projekta:

Naziv projekta:

»TAKO SO NEKOČ, DANES PA…«

 

Nosilec projekta:

KTV DRAVOGRAD družba za telekomunikacije d. o. o.

 


Projektni partnerji:

Koroški pokrajinski muzej

Foto Anka, Marcel Mihael Holcman Perušek s. p., PE Dravograd

Kulturno društvo Dravograd, Sekcija Folklorna skupina Dravca

 

Ukrep M19; Podukrep M19.2 - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

Tematsko področje:

 1 Ustvarjanje delovnih mest

Podukrep:

 1.C Zagon in diverzifikacija dejavnosti za tržne podjeme

Namen in aktivnosti projekta:

Namen investicije je posneti pet dokumentarnih filmov v trajanju 20 minut o kmečkih opravilih nekoč in danes. Filme se bo snemalo na več različnih lokacijah v Dravski in Mislinjski dolini. Ob tem se bo upošteval časovni okvir – poseglo se bo v desetletje od 1960 do 1970, v čas ko so se spremembe razkroja tradicionalne kmečke kulture že dogajale, po tem času pa so se začeli hitreje in množično spreminjati delovni postopki v kmetijstvu. Posnelo se bo izvajanje ročnih opravil. Filmske pripovedi in dogajanja bo opremljeno s komentarji in pristnimi izpovedmi ljudi, ki se opravil še spomnijo.

 

DELOVNI NASLOVI FILMOV: Steleraja, Spravilo lesa, Gnojvoža, Od setve do  žetve in Košnja trave.

 

 

 

 

 

Aktivnosti projekta (AP):

Ad 1: Fizično evidentiranje kulturnih in etnoloških in drugih značilnosti Koroške pokrajine

Ad 2: Avdio vizualni zapis kulturnih in etnoloških in drugih značilnosti Koroške pokrajine - Priprava na snemanje

Ad 3: Promocija in obveščanje javnosti

 

Cilji in rezultati projekta:

Cilji projekta:

 • Ohranjanje izročila izbranih kmečkih delih;
 • Dokumentarni filmskih zapis o delovnih postopkih, načinih uporabe značilnega orodja ter o načinih uživanja hrane ob delu;
 • Ohranjanje izročila izbranih delovnih šeg in obredov kot sestavni del kmečkih opravil;
 • Filmski zapis primerjave opravljanja izbranih kmečkih del nekoč in danes;
 • Ohranjanje in prenašanje vedenj in znanj s pomočjo dokumentarnih filmov za zainteresirane javnosti;
 • Predstavitev filmov v medijih, izobraževalnih ustanovah, kot dodatni medij prenosa znanj za publiko v muzeju;
 • Priprava javne predstavitve filmov.

Splošni cilji:

 • Evidentiranje kulturnih in etnoloških in drugih značilnosti Koroške pokrajine
 • Dvig prepoznavnosti Koroške pokrajine
 • Ohranjanje izročila kmečkih del

Rezultati projekta:

 • Dokumentarni zapis 5 starih kmečkih opravil
 • Izdelava 5 filmov o starih kmečkih opravilih

 

Vrednost operacije:

Skupna vrednost projekta z DDV

Odobrena višina zneska sofinanciranja EKSRP

17.948,00 €

13.295,87 €

 

Način financiranja:

Operacijo delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD- izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

 

Geografska lokacija projekta:

Občine Mislinja, Slovenj Gradec, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju.

 

Časovni okvir izvajanja:

Marec 2021 do 30. 4. 2022

 

Povezave do spletnih strani:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

https://www.program-podezelja.si/sl/Cenik | Kontakt | Program
Foto ANKA - Facebook Foto ANKA - Telefon Foto ANKA - Instagram Foto ANKA - Telefon